סכר

תרגום יונתן:

וסכרתי - ואמסר. (ישעיה יט ד)

רש"י:

וסכרתי - כמו וסגרתי, או מלשון ויסכרו מעינות, נסתמו. (שם)