סלה   סולו

תרגום יונתן:

סולו - קלסון. (תהלים סח ה)

סלית - כבשת. (שם קיט קיח)

רש"י:

סולו - לשון שבח. (שם סח ה)

סלית - רמסת. (שם קיט קיח)

אבן עזרא:

סולו - כמו סלסלה, ענין הלול. (שם סח ה)

תסולה - תערוך. (איוב כח טז)

רד"ק:

סולו - לשון הגבהה ורוממות. (תהלים סח ה)