סלה

תרגום יונתן:

סלה - כנש. (איכה א טו)

רש"י:

סלה - רמס. (שם)

אבן עזרא:

סלה - מלשון מסלה. (שם)