סלף

מלבי"ם:

גדר פעל סלף הוא, שמעוות דרך התום והישר ומקלקל היושר והצדק, ובא תמיד על ההסרה מהיושר והתמימות, כמו ויסלף דברי צדיקים... (הכרמל)