סמך

(ראה גם: קרבן-סמיכה)

מלבי"ם:

נמצא בקל ובנפעל, ונקשר עם "על", שנסמך על דבר אחר שלא להסעד ולהתחזק עליו, רק להיות סמוך לו ואצלו. ופעל שען לא נמצא רק בנפעל, ומציין הנשען על משענת לפי רצונו, כמו ועל ה' ישענו, ברצונם לשעון או לחדול. ולפעמים הסמיכה יותר משעינה, כמו שאמרו וסמך ידו בכל כחו, והשעינה היא גם בקצת גופו, כמו שמצינו בשמשון, שלנערו אמר והמשני את העמודים ואשען עליהם, ובאמת אחר כך ויסמך עליהם בכל כחו... (הכרמל)