סמל

תרגום יונתן:

תבנית כל סמל - צלם דמו דכל טעו. (דברים ד טז)

תרגום אונקלוס:

תבנית כל סמל - צלם דמות כל צורא. (שם)

רש"י:

סמל - צורה. (שם)

רשב"ם:

כל סמל - כמו סמל הקנאה המקנא, ענין אליל. (שם)

מלבי"ם:

סמל - שם סמל מציין צורה בעלת ארבע פנים, כי המרכבה שנראה לנביאים היא בעלת ד' פנים, אדם אריה שור נשר, שמולכים מצד הקדושה... פסל הוא צורה בולטת, תמונה צורה שוקעת... ובדברי הימים הזכיר על מנשה שעשה פסל הסמל, ואמרו חז"ל (סנהדרין ק"ג) שעשה צורה בעלת ד' פנים נגד מרכבה שבקדושה... (הכרמל)

רש"ר הירש:

...אמנם כן סמלים יקוימו בקרבנו, ציורים סמליים, חפצים סמליים ומעשים סמליים, אולם, וכאן מונח הניגוד הנוקב של כל סמליות יהודית, לא יהיה דבר בסמלים האלה, שהאדם נצרך לו כדי לייצג לפני את העניין האלוקי, אלא שה' מזדקק לו כדי לייצג לפני האדם את העניין האנושי שה' דורש ממנו.

לא תעשון אתי - אתם לא תקימו סמל כלשהו לידי, כל דמות אשר אתם, בני האדם תעצבו במעשה ידיכם, כדי לייצג לנגד עיניכם דבר שהוא למעלה מן החושים, תהיה לעולם דמות של אלהי כסף, הווה אומר, דמויות של אלילים. בני האדם ממחישים לעצמם את האלוקות בדמויות סמליות, לא כן תעשו אתם... אני מצוה עליך לעשות לך סמל לעניין האנושי, ואילו ניתן לך לעשות כאוות נפשך, היית עושה לך סמל לעניין האלוקי, והדמות הסמלית היתה הופכת לאליל... (שמות כ יט וכ)