סנורים

(ראה גם: עוור)

רש"י:

סנורים - חולי של שממון, רואה ואינו יודע מה. (מלכים ב ו יח)

מלבי"ם:

בסנורים - אינו עורון, רק חולי של ערבוב שראות עינו לא יראה כראוי, למשל הפתח שהיה בצד צפון ראוהו כאלו הוא בצד דרום, וכל מי שקרב אל הפתח הוכה בסנורים והלך משם, ואז קרבו האחרים והוכו גם הם עד שהוכו מקטן ועד גדול. (בראשית יט י)