סעפים

תרגום יונתן:

סעפים - דחשבין מחשבן סריקין. (תהלים קיט קיג)

רש"ר הירש:

סעפים - אנשים שאינם יציבים בדרכם. (שם)