ספה

מלבי"ם:

שורש ספה לו שתי הוראות, שבא על התוספת, כמו ספו שנה על שנה, ומשתתף עם יסף, ובא גם על הכלים, כמו ויש נספה בלא משפט, ומשתתף עם סוף, כמו יחדיו יסופו, ומתמצעים במה שמשמשים דבר והפוכו, כמו וכל הנספה יפול בחרב, ענינו כל הנוסף על אנשי המלחמה ואל הצבא. (הכרמל)