ספות

רש"י:

והספות - כלי זמר, וכן מזמרות. (מלכים א ז נ)

רד"ק:

והספות - כלים בתכונת הבדים, ואולי הנקראים בלשון רז"ל קיתונות. (שם)

רלב"ג:

ספות - כדים ליין או כלי זמר. (שם)

ספות - לקבל הדם או הנסכים. (מלכים ב יב יד)