סרה

(ראה גם: כזב, שקר)

רש"י:

דבר סרה - דבר המוסר מן העולם שלא היה ולא נברא, ולא צויתיו לדבר כן. (דברים יג ו)

חזקוני:

סרה - דברים להסירכם מיראתו. (שם)

מלבי"ם:

שם סרה הוא נרדף עם שם שקר, וההבדל ביניהם הוא, ששם סרה מציין שאומר דבר שקר הסר מדרך הרגיל לגמרי, ואין לו אפשרות כלל, כמו כי דבר סרה על ה', דבר שאי אפשר להיות כלל... (הכרמל)