עבודה זרה   כונים

תרגום יונתן:

כונים - כרדוטין לכוכבת שמיא. (ירמיה ז יח)

רש"י:

כונים - דמות הכוכב. (שם)

רד"ק:

כונים - מיני מאכלים שהגישו למלכת השמים, וכונתם לתקנם היטב לכך נקראו כונים. (שם)