עבור   מעבור הארץ

אבן עזרא:

...גם יש כדמות ראיה לפירושינו דכתוב ויאכלו מעבור הארץ, ויתכן שזה השם לתבואה משנה שעברה, וטעם מעבור הארץ, ארץ סיחון ועוג... (ויקרא כג יא)

רד"ק:

מעבור הארץ - מהישן... משנה שעברה, הישן. (יהושע ה יא)