עבות

רד"ק:

עבותים - יתרים עשוים מג' חבלים שהם חזקים. (שופטים טז י)

מלבי"ם:

עבות בא על כמה חבלים או מוסרות קלועים יחד והם חזקים יותר מחבלים, כמו "כעבות העגלה" שהוא חזק למשוך העגלה, וכמו שאמרו חז"ל אין עבות פחות משלשה, ומזה שם עבותה על המקום בגובה האילן שהענפים קלועים שם יחד כיחזקאל י"ט י"א... (הכרמל)