עבטיט

תרגום יונתן:

עבטיט - תקוף חובין. (חבקוק ב ו)

רש"י:

עבטיט - מרבה עליו המשא כקורה כבדה, עב של טיט. (שם)

אבן עזרא:

עבטיט - כמשוגע המשליך על עצמו טיט. (שם)

רד"ק:

עבטיט - הכביד על עצמו ממון על גופו שהוא טיט ועפר, או על קברו יכבידו טיט. (שם)

אברבנאל:

עבטיט - יתגולל בטיט כבהמות. (שם)

מלבי"ם:

עבטיט - מקבל על עצמו המשכון והעבוט לשלם. (שם)