עברה

(ראה גם: אף, זעם, חמה, חרה, קצף)

תרגום יונתן:

ועברתו - וגותנותהון. (ישעיה טז ו)

אבן עזרא:

ויתעבר - לשון עברה, עבר חוק החרון. (תהלים עט נט)

עברה - להתעבר באחרים, מדת הכעס שתעבור על מדה תקרא עברה. (משלי יא כג)

מלבי"ם:

...ויש הבדל בין אף ובין עברה, שאף הוא מה שקוצף על מי שחטא כנגדו, ועברה הוא אם על ידי זה ישולח חרונו גם על מי שלא חטא, עד שעובר הגבול... (בראשית מט ז)

רש"ר הירש:

ועברתם - עברה משורש עבר, הזעם העובר על גדותיו, היציאה מן הכלים תוך איבוד גמור של יישוב הדעת... (שם)

עברה - יצא ועבר מתוך התאפקותו. (תהלים עח מט)

העמק דבר:

חרון הוא בשעה שנדלק, ועברה בשעה ששוקע... ארור אפם - בשעה שהמה בחרון אף ... ועברתם - שבלב... (בראשית מט ו וז)