עב

(ראה גם: ענן)

תרגום יונתן:

בעבים - בחורשיא. (ירמיה ד כט)

רש"י:

בעבים - יער, מקום סיבוך קוצים. (שם)

רד"ק:

בעבים - במקומות גבוהים על דרך הפלגה, או יערות. (שם)

אברבנאל:

בעבים - במבצרים הגבוהים. (שם)