עגב

רש"י:

עגבים - שחוק, כמו עוגב. (יחזקאל לג לא)

רד"ק:

ותעגב - ענין חשק, ולאדוני אבי נאמר רק בזנות. (שם כג ה)

עגבים - לעג הם עושים. (שם לג לא)

מלבי"ם:

פעל עגב מציין דברי ועניני חשק המעוררים תאות הזנות, כמו "ותעגב עליהם", ואחר כך "ויבא למשכב דודים"... (הכרמל)