עגלה שלישיה

אבן עזרא:

עגלה שלישיה - תואר לצוער. (ישעיה טו ה)

רד"ק:

עגלה שלישיה - עגלה גדולה משובחת, כן מואב מלאה כל טוב. (שם)

מלבי"ם:

עגלה שלישיה - מעגל השלישים והגבורים יברחו עד צוער. (שם)