עדד

תרגום יונתן:

יעודד - יסובר. (תהלים קמו ט)

רש"י:

יעודד - לשון כח. (שם

רד"ק:

יעודד - ינשא. (שם)

מלבי"ם:

פעל עדד מציין התקומה וההרמה ביתר שאת, כמו "קמנו ונתעודד", קמנו מהנפילה וגם נתעודד ביתר הענינים בעושר והצלחה... (הכרמל)