עדינו

רש"י:

עדינו העצני - כשעוסק בתורה מקשר עצמו כתולעת, מלשון מעדנות כימה, וכשיצא למלחמה קשה כעץ והורג ת"ת במלחמה אחת. (שמואל ב כג ח)

רד"ק:

עדינו - כשעוסק בתורה מעדן עצמו כתולעת, ובמלחמה קשה כעץ, ויש מפרשים על יואב שהיה חכם וראש סנהדרין, ובפשט ראש גבורי דוד הוא עדינו העצני. (שם)