עוות

תרגום יונתן:

יעוות - יטלטל. (תהלים קמו ט)

אבן עזרא:

יעוות - יסבב סבות שדרכם תעוות ולא ימצאו מבוקשם. (שם)

רד"ק:

יעוות - ידחו ויפלו בדרכם. (שם)

מצודת דוד:

יעוות - נותן בלבם ללכת בדרך הרע להם. (שם)