עוזיאל

ספרא:

בני עוזיאל דוד אהרן, ממשמע שנאמר ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועוזיאל, איני יודע שעוזיאל דוד אהרן, מה תלמוד לומר דוד אהרן, מקיש מעשה עוזיאל למעשה אהרן, מה אהרן רודף שלום בישראל, אף עוזיאל רודף שלום בישראל. (שמיני הקדמה לז)