עוז

(ראה גם: חיל, כח, עזות, עצום, רב)

מכילתא:

עזי וזמרת, אין עזי אלא תורה, שנאמר ה' עוז לעמו יתן, ואומר ועוז מלך משפט אהב. דבר אחר אין עוזי אלא מלכות, שנאמר ה' בעוזך ישמח מלך, ואומר ויתן עוז למלכו, דבר אחר אין עוזי אלא תקפי, שנאמר ה' עוזי ומעוזי... דבר אחר עוזי עוזר וסומך אתה לכל באי העולם, אבל לי יותר... (בשלח-שירה פרשה ג)

אברבנאל:

כי עז העם - עז הוא גם בכמות וגם בחוזק... (במדבר יג כח)

כלי יקר:

כי עז - מצינו בכל מקום על הפנים, וקשה על העורף. (בראשית מט ז)

מלבי"ם:

שם עוז מצטרף עם השמות המורים על העזוז והכח, ומציין כח הפנימי התלוי בהנושא בעצמו, אף שאינו מתגלה לחוץ, כח מתמיד בלתי מתמוטט בעצמו... (הכרמל)

רש"ר הירש:

עזי - עוז הוא כוח העמידה וההתנגדות, ששום כח אחר לא יוכל לו... (שמות טו ב)

העמק דבר:

עז העם - אינו משמע חזק אלא חצוף, ורוצה לומר שלא נפל לב אנשי המלחמה מפניהם ומוכנים למלחמה. (במדבר יג כח)