עולם   ועד

רד"ק:

עולם ועד - אורך זמן יותר מלעולם. בסוף פסוק ועד בסגול, ובאמצע פסוק לעד בפתח. (תהלים ט ו)

רש"ר הירש:

לעולם - העתיד הנעלם. ועד - היעוד שאליו מוביל הכל. (שם)