עולם   מן העולם

רד"ק:

מן העולם - מזמן ראשון עד אחרון, כלומר תמיד. (תהלים קו מז

מצודת דוד:

מן העולם - מתחלת ועד סוף העולם. (שם)

מלבי"ם:

מעולם - בו מנהיג בנסים נסתרים. ועד העולם - העתיד שיגלה שם קדשו בנסים גלוים. (שם)