עועים

תרגום יונתן:

רוח עועים - רוח דטעו. (ישעיה יט יד)

רש"י:

עועים - חולי של טירוף הדעת. (שם)

אבן עזרא:

עועים - מגזרת עוה. (שם)