עופל

 

ויבא אל העופל ויקח מידם ויפקוד בבית, וישלח את האנשים וילכו. (מלכים ב ה כד)

כי ארמון נוטש המון עיר עזב, עופל ובחן היה בעד מערות עד עולם משוש פרעים מרעה עדרים. (ישעיה לב יד)

תרגום יונתן:

עופל ובוחן - תקפנא ומטמרנא אתבלש. (ישעיה לב יד)

העופל - אתר כסי. (מלכים ב ה כד)

רש"י:

עופל ובוחן - בית המקדש שהיה מבצרם, עופל לשון מבצר. (ישעיה לב יד)

עפלה - נפש שלו תמיד בכעס ותאוה שואף לבלע, עפלה לשון עזות, כמו ויעפילו לעלות. (חבקוק ב ד)

אבן עזרא:

עופל ובוחן - מקום גבוה, מגזרת ויעפילו. (ישעיה לב יד)

עפלה - גבהה. (חבקוק ב ד)

אברבנאל:

עפלה - נראה שהוא מלשון אופל, שנפשו חשכה מספקות והרהר אחר מעשה ה' כחבקוק. (חבקוק ב ד)