עופרת

(ראה גם: מתכות)

רש"י:

בעט ברזל - יכתבו בצור ואחר כך יעבירו עופרת עליהם להיות לאותיות מראה שחרות, כי עט עופרת היה רך אצל האבן. (איוב יט כד)

אבן עזרא:

...ועופרת מגזרת עפר, כי הששה מיני מתכות אם יושמו תחת הארץ יחסר כל אחד מהם דבר ידוע בשנים ידועות, ולעולם העופרת תוסיף. (שמות טו י)

מלבי"ם:

אל פיה - שלא ישמעו קולה, שהעופרת בולעת הקול, ורמז שאנשי כנסת הגדולה בטלו יצרא דע"ז והשליכוהו בדוד עופרת המבטל הקול. (זכריה ה ח)