עופר

(ראה גם: אילה)

זהר:

מהו הטעם, אמר ר"ש אין חיה בעולם עושה כמו הצבי או עופר האילים, שבזמן שהוא בורח הולך מעט מעט ומחזיר את ראשו למקום שיצא ממנו, ולעולם תמיד הוא מחזיר את ראשו לאחוריו... (שמות רלו)

רש"י:

עופר - איל בחור. (שיר השירים ב ט)