עורק

תרגום יונתן:

ועורקי - ודמעסן יתי. (איוב ל יז)

רש"י:

ועורקי - גידי אין להם מנוחה, לשון אחר הרודפים אותי. (שם)