עזק

תרגום יונתן:

ויעזקהו - וקדשתינון. (ישעיה ה ב)

רש"י:

ויעזקהו - גדר כטבעת. (שם)

רד"ק:

ויעזקהו - חפר בו, או גדר אותו. (שם)