עזריהו בן עודד

 

ועזריהו בן עודד היתה עליו רוח אלקים. ויצא לפני אסא ויאמר לו שמעוני אסא וכל יהודה ובנימין, ה' עמכם בהיותכם עמו ואם תדרשוהו ימצא לכם ואם תעזבוהו יעזוב אתכם... וכשמע אסא הדברים האלה והנבואה עודד הנביא התחזק ויעבר השקוצים מכל ארץ יהודה ובנימין ומן הערים אשר לכד מהר אפרים, ויחדש את מזבח ה' אשר לפני אולם ה'... (דברי הימים ב טו א, וראה שם עוד)