עטין

רש"י:

עטיניו - לשון משנה עוטנו בבית הבד, הכלי שצוברים בו הזיתים שיאסף שמנם לתוכו נקרא מעטן, וכאן חלבו ולחלוחיתו. (איוב כא כד)

רמב"ן:

עטיניו - שדים הדומות לשרקת (ליחות ומיץ) הנקראת מעטן. (שם)