עי   עיי העברים

תרגום יונתן:

בעיי העברים - במשרי מגזתא. (במדבר כא יא)

תרגום אונקלוס:

בעיי העברים - במגיזת עבראי. (שם)

רש"י:

בעיי העברים - לא ידעתי למה נקרא שמם עיים, ועי לשון חורבה הוא דבר הטאוט במטאט, והעי"ן בו יסוד... (שם)

בעיי העברים - לשון חרבות וגלים, כמו (מיכה א') "לעי השדה"... (שם לג מד)

מצודת דוד:

לעיים - גלים מנפילת קירות הבתים. (ירמיה כו יח)

מלבי"ם:

שם עי שרשו עיה, והוא לשון גל וחרבה, כמו " עיי השדה". (הכרמל)

רש"ר הירש:

בעיי העברים - עי קרוב ל"אי", מקום מרוחק ומבודד, ומכאן מלת השאלה איה... (במדבר כא יא)