עיט צבוע

תרגום יונתן:

כעיט צבוע - כעופא דמתבדר. (ירמיה יב ט)

רש"י: 

כעיט צבוע - עוף מגואל בדם, ששאר העופות נאספים עליו לאוכלו. דבר אחר עוף צבוע והעופות נאספים לאוכלו ששונאים אותו. (שם)

רד"ק:

כעיט צבוע - מדם חללים, וסימן הוא לעופות שיבואו גם כן לאכול אחר ששבע העיט. (שם)

מלבי"ם:

כעיט צבוע - שעשיתיו בן תרבות, אינו כן אלא הוא כאריה. (שם)