עיט

מלבי"ם:

שם עיט מציין מין עוף הדורס והוא בא ממרחקים בימי הקיץ ושב לארצו בימי הסתיו, כמו "וקץ עליו העיט וכל בהמת הארץ עליו תחרף". (הכרמל)