עין   מעין

(ראה גם: באר, מעין)

מלבי"ם:

יש הבדל בין עין ובין באר, העין נובע מן התהום בבקעה או בהר, ואם חופרים סביבו באורך ורוחב ועומק שיתקבצו שם המים נקרא באר, ועל הבאר בא לשון חפירה וכריה לא על העין שנולד בטבע, ותחלה היה רק עין המים ואחר כך חפרו סביבו באר, וקראו לו על שם המאורע לחי רואי... (בראשית טז יד)

העמק דבר:

עין המים - המים המובחרים לשתיה לצד הבאר הגדול לבהמות. (בראשית כד יג)