עין גדי

רש"י:

היושב בחצצון תמר - היא עין גדי, מקרא מלא בדברי הימים ביהושפט. (בראשית יד ז)

בכרמי עין גדי - עושים פרות ד' או ה' פעמים בשנה, ודוגמא היא לכמה כפרות ומחילות שמחל להם הקב"ה. (שיר השירים א יד)

ספורנו:

עין גדי - ששם האפרסמון, כן אתה מראה מעט דרכי טובתך. (שם)

צרור המור:

בכרמי עין גדי - כאשכולות בכרמי עין גדי המרובים בענבים, (כך הרבית למחול לנו). (שם)

ראשון לציון:

בכרמי עין גדי - שאין נושרים מהאילן כל השנה, כן לא יפול ממנה, שלא כצרור המור הנופל. (שם)