עין דאר

רש"י:

נשמדו בעין דאר - איני יודע אם מלחמת גדעון או ברק היתה בעין דאר. (תהלים פג י)

אבן עזרא:

בעין דאר - נשמדו מדין, ואולי היה גדעון משם. (שם)

רד"ק:

בעין דאר - בחלק מנשה עם תענך ומגידו הנזכרים בשירה (של דבורה). (שם)

מלבי"ם:

בעין דאר - שעלה מלך יבין, כי לא השמידו הכנעני משם כביהושע י"א י'. (שם)