עין יעקב

מדרש רבה:

ראה ערך עין.

תרגום יונתן:

עין יעקב - כעין ברכתא דברכינון יעקב אבוהון, דבזכותיה אחסין יתהון ארעא. (דברים לג כח)

אבן עזרא:

עין יעקב - כל מי שיצא ממעין יעקב. (שם)

מבעלי התוספות:

עין יעקב - כל שהוא מעין יעקב, כלומר גרי הצדק, אבל המינין והפורשין מדרכי צבור לא ישכנו עמהם. (שם)

חזקוני:

עין יעקב - זרע יעקב. (שם)

ספורנו:

עין יעקב - יהי רצון שלקץ הימין עין יעקב, והוא האדון אשר אתם מבקשים. (שם)

מלבי"ם:

בהיותם במדרגת ישראל והשבטים יכונו בשם "עין יעקב". (שם)

העמק דבר:

עין יעקב - ומדות אלו, (וישכן בטח במנוחת הנפש באהבה בין אדם לחברו ובלי התחרות עם שאר אומות העולם), הן מדתו ומבוקשו של יעקב. (שם)