עין רוגל

רש"י:

עין רוגל - בעין קצרא, כובסי בגדי הצמר שבועטים אותם ברגליהם. (ש"ב יז יז)