עיש

(ראה גם: כוכב, מזל)

רש"י:

ועיש - כוכב גדול שבכימה, והרבה כוכבים קבועים בו, ונטל ממנו ב' כוכבים לפתוח ארובות השמים (במבול), ונקבעו בטלה, ועתיד להחזירם לה. (איוב לח לב)

רלב"ג:

עיש - צורה צפונית נראית אצלנו תמיד. (שם)