עכר

רש"י:

עכרתם אותי - לשון מים עכורים, אין דעתי צלולה עכשיו... (בראשית לד ל)

רד"ק:

עכרתם - ענין השחתה, שימאסוני וירחיקוני. (שם)