עכשוב

רש"י:

עכשוב - עכביש. (תהלים קמ ד)

אבן עזרא:

עכשוב - חיה רעה נושכת. (שם)

רד"ק:

חמת עכשוב - ארס נחש רע מאד. (שם)