על דבר

אבן עזרא:

על דבר - כמו בעבור. (בראשית יב יז)