על יד

רש"י:

על יד היאור - אצל. (שמות ב ה)

על ידיהם - אינו מקום אלא מזומנים. (איוב א יד)

אבן עזרא:

על יד היאור - על מקום היאור, כמו ויד תהיה לך. (שמות ב ה)