על כן

רמב"ן:

כי על כן עברתם - אחרי שדרככם עלי, איננו נכון שלא תנוחו מעט אצלי. (בראשית יח ה)

מהר"ל:

ואפשר שעל כן לשון גבול ושעור, כן וכן יהיה... (גור אריה בראשית כט לד)