על פי

הכתב והקבלה:

ויתכן כי לשון פי יורה ענין ביאור דבר קשה והבנתו על עמקו, כי מאמר חכמה הנעלם והנסתר שלא יבינו הכל הכונה הפנימית נקרא סתום... (שמות לד כז)