עלות

תרגום יונתן:

עלות - דמיינקן. (בראשית לג יג)

אבן עזרא:

עלות - ההרות שעלו עליהם העתודים על כן נקראו עלות. (בראשית לג יג)

עלות - נקבות הצאן. (תהלים עח כא)

רד"ק:

עלות - שהן מיניקות, ובניהן עולי ימים עלי לנהלם לאט. (בראשית לג יג)

עלות - על שם עולליהן. (שמואל א ו ז)

רש"ר הירש:

עלות עלי, כדרך ש"עלה" מציין את ההתפתחות היונקת מכח החיים, בניגוד לחומר המת היורד לארץ ונשאר בה, כן נראה שגם "עלה" מציין את בעל החי בעצם התפתחותו, או גם את החי המיניק, שאף הוא יוצר מתוכו חומר להתפתחות גוף אחר. (בראשית לג יג)